Forsvarerne roser dommeren

De fleste av Nokas-forsvarerne mener at lagmannen holdt en ryddig og grei rettsbelæring.