- Gripende

BTs sjefredaktør kaller Barack Obamas tale fantastisk.