Ikke for de minste

Leketøy som kan svelges frarådes til barn under fire år. Likevel merkes norsk leketøy med tre års aldersgrense.