SFT maner til innsats for klimaet

FNs klimarapport viser at miljøet allerede er og fortsatt vil bli utsatt for radikale ødeleggelser, og det må vi ta innover oss, mener sjefen for Statens forurensningstilsyn (SFT).