Skolebarn leser bedre enn før

Annenklassingene leser bedre nå enn for ett år siden, viser en kartlegging av nesten 2500 elever i barneskolen.