• FØR VAR HER FRODIG: Tørken i det en gang så frodige Kenya minner om katastroferman normalt hører om i land som Sudan, Etiopia og Nigeria.I bakgrunnen sees en av landets innsjøer, som har skrumpet inn. Arkivoto: Jørgen Ullerup

Fattige land frykter total klimaødeleggelse

Fattige afrikanske land hevder de risikerer total ødeleggelse hvis ikke rike land kutter sine klimautslipp med 40 prosent det neste tiåret. Men FN slår fast at dette målet er urealistisk.