• FOTO: Roald, Berit

Hindrer dette influensaen?

Vanlig forkjølelse kan gjøre deg mindre mottakelig for svineinfluensa. Det viser analyseprøver fra St. Olavs Hospital.