Små barn mobber med sms

Barn helt ned i seks-sjuårsalderen sender mobbemeldinger via mobiltelefon og datamaskin.