Regjeringa godtok svarte-listing av Krekar utan bevis

Regjeringa hadde ingen motforestillingar mot at mulla Krekar vart førd opp på FN si liste over mistenkte terroristar, utan bevis.