– Innvandrere bak alle anmeldte overfallsvoldtekter

Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere.