Klimaåret 2009?

Hysteri i 2007, håp i 2008. I år må det skje.