Over 100.000 ledige

...ved utgangen av året. Nye dystre NAV-tall lagt frem.