Slik skal Bergen bli miljøby

1500 sjåfører skal lære å gasse og gire på en miljøvennlig måte. Det er et av tiltakene som skal redusere Bergen kommunes klimautslipp.