Hevdar sjeldan fuglkan døy i vindmøller

Dette fugleparet er utryddingstruga. Kjem vindmøllene på Fitjarfjellet, blir dramatisk for storlomen, meiner ornitolog.