Lover mer penger til rassikring

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) lover mer penger til rassikring i Nasjonal transportplan 2010-2019 som legges frem ved nyttår.