Adopsjonsforum mot å gi homofile adopsjonsrett

Den største adopsjonsforeningen i Norge, Adopsjonsforum, går mot å gi likekjønnede par rett til adopsjon fra utlandet.