Ikke fedmeepidemi i Norge

Nordmenn er flinkere til å holde vekten enn man har trodd.