Fritz Moen-forlik til 20 mill.

Staten har inngått forlik om erstatning i Fritz Moen-saken.