- Idioti satt i system

Ledelsen i Norsk Hydro blir belønnet for fortjeneste som de ikke har æren for, mener Leif Sande i Industri Energi. – Idioti satt i system, sier han.