Millionbot til Forsvaret etter skyteuhell

Politimesteren i Hedmark har ilagt Forsvaret en bot på 1 million kroner etter at en soldat ble truffet av tre skudd under en øvelse.