Bondevik ville gå av i 1998

– Den dagen jeg møtte veggen, bestemte jeg meg for å gå av som statsminister, sier Kjell Magne Bondevik. Daværende utenriksminister Knut Vollebæk overtalte Bondevik til å fortsette.