Vil ta passene fra overgripere

Foreldre som planlegger å ta barna til utlandet for å kjønnslemleste dem, skal fratas passene sine.