Leker seg til bedre språk

God språkopplæring i barnehagen gir minoritetsbarn en bedre skolestart og færre problemer.