VG Nett-redaktør bøtelagt

Redaktøren er ilagt en bot på 70.000 kroner, men nekter å betale boten.