Pusterom for kreftpasientene

Kreftpasientene på Haukeland har fått sitt eget pusterom i form av et treningssenter.