Vil hindre flere rastragedier

Regjeringen vil opprette en egen skredetat og foreslår en rekke innstramninger i bygningsloven.