Bakgrunn: Posttraumatisk stresslidelse

Vietnam-veteraner var de første som fikk diagnosen. Nå rammer posttraumatisk stresslidelse mellom 5 og 15 prosent av befolkningen.