Aktor fornøyd, forsvarerne misfornøyd

Aktor i Baneheiasaken var fornøyd med at retten gav ham medhold i kravet om skjerpet straff for Jan Helge Andersen. Forsvarerne for de tiltalte var ikke fornøyd med dommen.

Publisert Publisert
  • Hallgeir Oftedal
iconDenne artikkelen er over 18 år gammel

Førstestatsadvokat Edward Dahl var tilfreds med at retten hevet straffen for Jan Helge Andersens vedkommende. En skjerpet straff i forhold til byrettens dom på 17 år var bakgrunnen for påtalemyndighetens anke.

Dahl sier at han nå skal studere dommen nøye og avgi sin innstilling til riksadvokaten, som skal ta endelig standpunkt til om straffeutmålingen skal ankes til Høyesterett for Andersens vedkommende. Statsadvokaten var fornøyd med å få gjennomslag for sin påstand om 21 års forvaring for Viggo Kristiansen.

Jan Helge Andersens forsvarer, Ben Fegran, var skuffet over at et flertall i retten hevet straffen fra 17 til 19 år. Fegran registrerer at to av de tre juridiske dommerne og juryens formann utgjorde mindretallet, og at sammensetningen av mindretallet kan være avgjørende når en anke til Høyesterett skal avklares.

Viggo Kristiansens forsvarer, Tore Pettersen, sier i en kommentar at hans klient uttrykte skuffelse over dommen. Pettersen sier at Kristiansen syntes det var vanskelig å høre alle de sterke karakteristikkene som ble gitt i dommen. Advokaten skal bruke ettermiddagen og kvelden til å gå gjennom dommen sammen med Kristiansen, og bruke de to neste ukene til å vurdere en eventuell anke til Høyesterett.

Mor til Stine Sofie Sørstrønen sier i en kommentar at hun er fornøyd med at straffeutmålingen etter hennes oppfatning gikk i riktig retning, men at Andersen burde vært dømt til lovens strengeste straff for overgrepet og drapet mot hennes datter.

Agder lagmannsretten dømte Viggo Kristiansen til 21 års forvaring for to voldtekter, to overlagte drap og å ha forgrepet seg seksuelt på en mindreårig jente i Kristiansand.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års ubetinget fengsel for en voldtekt og et forsettlig drap.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Drapene en ren henrettelse