Straff for å tie om omskjæring

Helsepersonell, menighetsforstandere og andre som får kjennskap til kjønnslemlestelse og ikke sier fra for å hindre det, skal kunne straffes, mener Helsedepartementet.