Trekker tilbake varsel om blåreseptavtale

Norges Apotekerforening trekker tilbake varselet om at de vil si opp blåreseptavtalen med Rikstrygdeverket.