Fagre løfter, ingen kontroll

Færre rynkar, slankare midje, betre pust og ny hårvekst. Det finst knapt grenser for kva helsekostbransjen lovar deg. Trass i fagre løfter er det ingen som kontrollerer om produkta innfrir. Frå nyttår skal i det minste bransjen sjekke seg sjølv.