Odd Lindberg anmeldt av politiet for vanskjøtsel av kyr

Den tidligere norske selfangstinspektøren Odd Lindberg er anmeldt av svensk politi for forsømmelse av kyr.