Bondeviks tiltredelseserklæring

Statsminister Kjell Magne Bondevik hadde følgende hovedpunkter i sin tiltredelseserklæring i dag: