«Dødsdom» over buplikta

Landbruksminister Lars Sponheim (bilete) har med avgjerda i konsesjonssaka frå Lillesand, avsagt dødsdomen over ordninga med buplikt.