Asylmottak legges ned

Utlendingsdirektoratet (UDI) vil trappe ned virksomheten. På Vestlandet skal to mottak legges ned og kapasiteten reduseres med 180 plasser.