Vil ha eneceller til fangene

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) ber Justisdepartementet påse at innsatte i norske fengsler får enecelle.