Blylodd forurenset egne vannprøver

Et blylodd i en plastbøtte som blir brukt til å hente opp vannprøver førte til at det ble målt utrolig høyt blyinnhold i Nidelva i Trondheim nylig.