Krav om jervjakt fra Hardanger til Finnmark

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt Fylkesmannen i Finnmark tillatelse til å felle to jervtisper med unger i Porsanger og Tana kommuner.