Vernar Hattebergvassdraget

Regjeringa seier nei utvidinga av kraftverket i Hattebergvassdraget. -Omsynet til naturverdiane ved inngangsporten til Folgefonna nasjonalpark har vore avgjerande for vårt standpunkt, seier olje- og energiminister Olav Akselsen.