Til angrep mot islam

Generalsekretær Karl Johan Hallaråker (bildet) i Indremisjonsforbundet tar nå til orde for et politisk oppgjør med islam. Islam og muslimer må utfordres på menneskerettigheter, hevder han.