Oppspart pensjon «forsvinner» ikke

Er det betalt inn premie til privat pensjonsordning hos en eller flere arbeidsgivere, vil årlige kontoutskrifter minne om oppsparte pensjonsrettigheter.