Skarp kritikk av Statens Helsetilsyn

Oslo: Statens Helsetilsyn har sviktet i sin rolle som tilsynsorgan, skriver konstituert helsedirektør Petter Øgar i en rapport om saksbehandlingen i den såkalte Bærumssaken.