Vil investere 250 millioner i utdanning

250 millioner kroner planlegger Hordaland fylkeskommune å investere i de videregående skolene de nærmeste år. Det går frem av økonomiplan 2000-2003.