Rekordår for honning

Noreg renn i haust over av mjølk og honning. Honningsentralen melder om største kvantum sidan 1952. Og der mjølk er offer for overproduksjon, er marknaden langt frå mett på godsakene biene hentar inn.