Pressen besto eksamen

De pårørende er fornøyd med måten pressen har dekket Baneheia-saken på.