Lev lenger med brede hofter

Kvinner med brede hofter er friskere enn andre kvinner. De har også gjennomsnittlig lengre levealder.