Menneskerettigheter blir eget skolefag

Menneskerettigheter blir nytt valgfag i den videregående skolen fra høsten. Elever innenfor alle studieretninger vil få tilbud om faget.