Brudebildet gjorde inntrykk

Under befaringen i kårboligen på Orderud gård var det et brudebilde som gjorde størst inntrykk på Per Orderud.