Fortettet stemning

Det var en fortettet stemning i Agder lagmannsrett mandag formiddag da førstelagmann Asbjørn Nes Hansen kom inn i rettssalen et par minutter over klokken ti.