Norge forlenger importforbudet

Norge forlenger forbudet mot import av klovdyr og klovdyrprodukter fra EU med inntil tre uker.